Πότε γίνονται οι προσλήψεις προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, είναι σαφείς οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων; Ιδού η τελευταία κατάσταση στις προσλήψεις 40 χιλιάδων εργαζομένων στον τομέα της υγείας

Οι όροι αίτησης για νέες αγορές δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις εφαρμογής που περιλαμβάνονται στον οδηγό που δημοσιεύτηκε στις αγορές που έγιναν πέρυσι είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι που προτιμούν συμβατικές θέσεις υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο (Β) του άρθρου 4 του Ν. 657 και στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου για την τουρκική ιθαγένεια αριθ. Το άρθρο 4 του νόμου αριθ. 657 και το άρθρο 45 / Α του νομοθετικού διατάγματος αριθ. Οδηγίες προτιμήσεων επιλέγοντας τις θέσεις συμβάσεων που καθορίζονται σε αυτόν τον οδηγό.

Δεν θα απασχοληθούν όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης και όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Οι υποψήφιοι των οποίων η ιδιότητα δεν συμμορφώνεται με τους «Γενικούς Όρους Αίτησης» και οι αιτούντες που δεν πληρούν τα προσόντα της συμβατικής θέσης στην οποία τοποθετούνται και δεν υποβάλλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρά τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, θα να μην διοριστεί. :

«… Όσοι απασχολούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού των φορέων, εκτός αν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία καταγγελίας, εάν η σύμβασή τους λυθεί από τους φορείς τους λόγω παραβίασης των αρχών του σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ή εάν καταγγείλουν τη σύμβαση μονομερώς κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εξαιρουμένων των εξαιρέσεων που καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου. Διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου του πρόσθετου άρθρου 1 των Σχετικών Αρχών: «…Σε περίπτωση που η σύμβαση συμβασιούχων λυθεί από τους φορείς λόγω παραβίασης των αρχών της σύμβασης υπηρεσιών ή η σύμβαση λυθεί μονομερώς για κατά τη διάρκεια της σύμβασης, το με σύμβαση προσωπικό δημοσίων φορέων και φορέων δεν θα γίνει δεκτό στη σύμβαση πριν από ένα έτος από την ημερομηνία καταγγελίας της απασχόλησης. δεν μπορούν να επαναπροσληφθούν σε θέσεις προσωπικού.

Σύμβαση;

α) Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ή όσοι περιορίζονται στη διάρκεια του έργου,

β) Όσοι αλλάζουν τίτλο διοριζόμενοι σε θέσεις που συνδέονται με τους τίτλους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα αριθ. 4 ανάλογα με την ιδιότητα του σχολείου τους, στο πλαίσιο του πρόσθετου άρθρου 4,

γ) Αν και ζητά αλλαγή τοποθεσίας λόγω της συζύγου του ή της κατάστασης της υγείας του. Μεταξύ αυτών των οποίων οι διατάξεις των εδαφίων (β) ή (γ) του άρθρου του παραρτήματος 3 δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτούς, για έναν από τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει μονάδα υπηρεσίας στην οποία θα μετατεθούν, δεν υπάρχει κενή θέση. με τον ίδιο τίτλο και προσόντα στη μονάδα αυτή ή εάν δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος, όσοι απολύουν μονομερώς μπορούν να προσληφθούν εκ νέου χωρίς την προϋπόθεση της θητείας του ενός έτους.

Arethusa

"Tv geek. Φιλικός συγγραφέας. Beer maven. Ασυγχώρητος συνήγορος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.