Συνάντηση με τον «Οσμάν Καβάλα» του Συμβουλίου της Ευρώπης: οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας βρίσκονται στο δρόμο τους

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνεδριάζει ξανά αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο για να συζητήσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του επιχειρηματία και ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Osman Kavala.

Η Επιτροπή, που αποτελείται από πρεσβευτές από 47 χώρες που απαρτίζουν το Συμβούλιο της Ευρώπης, «Η Καβάλα πρέπει να εκκενωθεί άμεσα» Συνεδριάζει για την απόφαση για την Τουρκία, η οποία δεν έχει εφαρμόσει την απόφασή της. Σύμφωνα με την τουρκική DW. Τετάρτη “διαδικασία επί παραβάσει” Η επίσημη απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Εάν η Επιτροπή Υπουργών διαπιστώσει ότι η Άγκυρα δεν εφάρμοσε την απόφαση για την Καβάλα στην τελευταία της συνεδρίαση στην ημερήσια διάταξη του Σεπτεμβρίου και δεν αφεθεί ελεύθερος μέχρι την επόμενη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου, θα παραπεμφθεί στην υπόθεση αυτή στο σύμφωνα με το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) προειδοποίησε ότι θα κινήσει «διαδικασία παραβίασης» κατά της Τουρκίας.

Η Άγκυρα, σε σχόλια που έστειλε στο Στρασβούργο μετά την ημερομηνία αυτή, ανέφερε ότι η κράτηση, η οποία οδήγησε το ΕΔΔΑ να αποφανθεί για παραβίαση στην υπόθεση της Καβάλας, έληξε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 και ότι η Καβάλα βρίσκεται επί του παρόντος σε άλλη υπόθεση, βάσει του άρθρου 309 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα (χρήση βίας και βίας για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης μέσω της χρήσης βίας και βίας). Υποστήριξε ότι του ασκήθηκε δίωξη με βάση την εξάλειψη).

Οι δικηγόροι της Καβάλας και ο Σύνδεσμος για την Ελευθερία της Έκφρασης, στα σχόλιά τους προς την Επιτροπή Υπουργών, ανέφεραν ότι η Άγκυρα επέμεινε να μην εκτελεστεί η απόφαση της ΕΣΔΑ και ζήτησε την έναρξη διαδικασίας παραβίασης σύμφωνα με το άρθρο 46 της ΕΣΔΑ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Σύμφωνα με το άρθρο 46 της ΕΣΔΑ, οι οριστικές αποφάσεις της ΕΣΔΑ διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα εποπτεύει την εκτέλεσή τους. Η παράγραφος 4 αυτού του άρθρου εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Υπουργών να ζητήσει γνώμη από την ΕΣΔΑ, αφού ενημερώσει το κράτος αυτό, εάν ένα κράτος μέλος της ΕΣΔΑ αρνηθεί να συμμορφωθεί με οριστική απόφαση.

Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα με ενδιάμεση απόφαση. Για την αίτηση απαιτείται η έγκριση των 2/3 των 47 κρατών μελών. Μόλις βρεθεί αυτή η πλειοψηφία, η κυβέρνηση της εν λόγω χώρας έχει περίπου έξι εβδομάδες για να προβεί σε επίσημη κοινοποίηση και να εκφράσει γνώμη για το θέμα. Στο τέλος αυτής της περιόδου ξεκινά η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΔΗ. Δεν υπάρχει κριτήριο για τη διάρκεια της διαδικασίας του ΕΔΔΑ. Όμως παρατηρητές στο Στρασβούργο σχολιάζουν «τουλάχιστον έξι μήνες».

Εάν ο Οσμάν Καβάλα αφεθεί ελεύθερος κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στις 17 Ιανουαρίου, είναι πολύ πιθανό η δεύτερη φάση της διαδικασίας παραβίασης να μην ενταχθεί στη διαδικασία του ΕΔΑΔ. Το θέμα θα συνεχίσει να εξετάζεται ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών.

Η ΕΣΔΑ είναι ένα από τα σημαντικότερα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης με έδρα το Στρασβούργο, το οποίο αντιπροσωπεύει τη μεγάλη ευρωπαϊκή γεωγραφία. Η Επιτροπή Υπουργών, η οποία είναι το εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι επίσης αρμόδια για την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ. Η ΕΣΔΑ δίνει αυτή την εξουσία στην Επιτροπή Υπουργών. Σύμφωνα με το άρθρο 46 της ΕΣΔΑ για την «υποχρέωση και εκτέλεση των αποφάσεων», 47 ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν την Επιτροπή Υπουργών συνέρχονται σε επίπεδο πρεσβευτών στο Στρασβούργο, κάθε τρεις μήνες, τέσσερις φορές το χρόνο, για να συζητήσουν τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ.

Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπιστώσει ότι η απόφαση που έχει εκδώσει με κανέναν τρόπο δεν έχει εκτελεστεί, θα διαβιβάσει την υπόθεση στην Επιτροπή Υπουργών για αξιολόγηση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Οι όποιες κυρώσεις θα αποφασίζονται από την Επιτροπή Υπουργών, η οποία είναι ουσιαστικά πολιτικό όργανο, ανάλογα με την πορεία της δικαστικής διαδικασίας κατά του Οσμάν Καβάλα και την οικονομική κατάσταση.

ΤΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;

Έως ότου εφαρμοστεί η απόφαση Οσμάν Καβάλα, η οποία αποφαίνεται από το ΕΔΑΔ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα επιβάλλονται όλο και πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η στέρηση του δικαιώματος ψήφου από την Τουρκία σε ορισμένα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο μη διορισμός τουρκικού προσωπικού σε υψηλόβαθμες θέσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η απουσία συνεδριάσεων ή επισκέψεων υψηλού επιπέδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Η Τουρκία αναφέρεται ως παράδειγμα.

Είναι επίσης πιθανό το θέμα να αποκτήσει πολιτικό χαρακτήρα εντός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) και του Ευρωπαϊκού Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (AYBYK). Υπάρχουν επίσης σχόλια ότι ο φάκελος της Καβάλας θα έχει όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στις εκθέσεις της Τουρκίας, πρώτα από το Συμβούλιο της Ευρώπης και στη συνέχεια από άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως η Ε.Ε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΥΝΤ

Λέγεται επίσης ότι ως το πιο προχωρημένο στάδιο των κυρώσεων, ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη ενδέχεται να αρχίσουν να αμφισβητούν την ένταξη της Τουρκίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό έχει συμβεί μόνο μία φορά στην ιστορία του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά την περίοδο της στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα. Μετά την επανειλημμένη προειδοποίηση της χούντας, η οποία ανήλθε στην εξουσία το 1967, ότι δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ετοιμάστηκε σχέδιο ψηφίσματος για τη μείωση του αριθμού των μελών της. Βλέποντας ότι δεν υποστηρίχθηκε από άλλη χώρα εκτός από τη Γαλλία, η ίδια η χούντα αποχώρησε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 12 Δεκεμβρίου 1969, όταν επρόκειτο να τεθεί σε ψηφοφορία το σχέδιο ψηφίσματος.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΕΣΔΑ

Για την Τουρκία, της οποίας η προοπτική ένταξης στην ΕΕ έχει σχεδόν τελειώσει, το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο είναι μέλος από το 1949, έχει μεγάλη σημασία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι το μέρος όπου η Τουρκία πιστοποιείται ευρωπαϊκή στην πολιτική. Για να είσαι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και να έχεις λόγο σε αυτή την οικογένεια, είναι απολύτως απαραίτητο να είσαι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέχρι σήμερα, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ήταν μέλος της ΕΕ χωρίς να είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το νομοσχέδιο για αυτό είναι να ευθυγραμμιστεί με τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η Τουρκία είναι μία από τις 12 ευρωπαϊκές χώρες που συνέταξαν την ΕΣΔΑ, την οποία επικύρωσε το 1954.

Endymion

"Δεν μπορώ να πληκτρολογήσω με γάντια του μποξ. Θαυμαστής του μπέικον. Εξερευνητής. Wannabe beer maven. Βραβευμένος ειδικός για το αλκοόλ. Πεθελής στο διαδίκτυο."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.