Τουρκία, στόχος εταιρικής σχέσης Γαλλίας, ΗΠΑ και Ελλάδας