Το Ανώτατο Ινστιτούτο Τουρκικής Γλώσσας και Ιστορίας Atatürk χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές με ελάχιστο όριο 1.000 και μέγιστο 2.000 TL …

Εθνικές μη επιστρεφόμενες υποτροφίες θα παρέχονται σε φοιτητές πανεπιστημίου που έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών από το Ερευνητικό Κέντρο Atatürk, την Τουρκική Γλωσσική Ένωση, την Τουρκική Ιστορική Εταιρεία και το Πολιτιστικό Κέντρο Atatürk. Πληρωμές υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκουν τουρκική γλώσσα και λογοτεχνία, σύγχρονες τουρκικές διαλέκτους και λογοτεχνίες, τμήματα τουρκικής εκπαίδευσης και βρίσκονται στα 1000 καλύτερα ανάλογα με τη βαθμολογία του προγράμματος τοποθέτησης και των οποίων οι τρεις πρώτες προτιμήσεις είναι ένα από τα παραπάνω τμήματα , καταβάλλονται για το υψηλότερο ποσό των 2.000 TL που πρέπει να γίνει. Μια υποτροφία μεταξύ 1500 TL και 1000 TL θα χορηγηθεί σε υποψήφιους που δεν είναι μεταξύ των πρώτων 1000 ατόμων κατά σειρά επιτυχίας. Οι πληρωμές στους υποψήφιους που είναι επιλέξιμοι για την υποτροφία θα γίνονται από τον Ιανουάριο. Εδώ είναι όλες οι λεπτομέρειες της υποτροφίας που παρέχεται σε φοιτητές από το Ανώτατο Ινστιτούτο Τουρκικής Γλώσσας και Ιστορίας Ατατούρκ …

Ερωτήσεις και απαντήσεις ενδιάμεσων εξετάσεων AÖF! Κλειδί απάντησης για τη θεώρηση ανοιχτής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Anadolu …

Οι αιτήσεις θα παραληφθούν μεταξύ 22 και 30 Νοεμβρίου!

Οι φοιτητές που προτιμούν τα τμήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών των πανεπιστημίων θα λάβουν υποτροφίες με βάση την κατάταξη επιτυχίας στο YKS και τη σειρά τοποθέτησης. Εδώ είναι τα ποσά των υποτροφιών σύμφωνα με την κατάταξη.

Υποτροφίες που προσφέρει το Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας!

Υποτροφία YKS Achievement Ranking

Η υποτροφία YKS Success Ranking θα απονεμηθεί σε φοιτητές που τοποθετούνται με επιτυχία στα Τμήματα Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εκπαίδευσης Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Σύγχρονων Τουρκικών Διαλέκτων και Λογοτεχνιών, Τουρκικών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Μπορείτε να βρείτε τις βαθμολογίες και τα τέλη παρακάτω.

Για μαθητές που είναι μεταξύ 1-1000 2 χιλιάδες TL

Για μαθητές που είναι μεταξύ 1001-5000 1,5 χιλιάδες TL

Για μαθητές που είναι μεταξύ 5001-15000 1 χιλιάδες TL

Κατάταξη χρηματιστηρίου

Υποτροφία κατάταξης, Αραβική γλώσσα και λογοτεχνία, αλβανική γλώσσα και λογοτεχνία, βοσνιακή γλώσσα και λογοτεχνία, βουλγαρική γλώσσα και λογοτεχνία, σύγχρονη ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, κινεζική γλώσσα και λογοτεχνία, αρμενική γλώσσα και λογοτεχνία, περσική γλώσσα και λογοτεχνία, γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία
Γεωργιανή γλώσσα και λογοτεχνία, Ουγγαρολογία Ινδολογία Εβραϊκή γλώσσα και λογοτεχνία Ισπανική γλώσσα και λογοτεχνία Ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία Ιαπωνική γλώσσα και λογοτεχνία Κουρδική γλώσσα και λογοτεχνία Πολωνική γλώσσα και λογοτεχνία Ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία Σινολογία Συριακή γλώσσα και λογοτεχνία Ουκρανική γλώσσα και λογοτεχνία Ουρντού γλώσσα και λογοτεχνία Ουρντού γλώσσα και λογοτεχνία Ελληνική λογοτεχνία και λογοτεχνία Αραβική μετάφραση-διερμηνεία Βουλγαρική μετάφραση-ερμηνεία Κινέζικη μετάφραση-ερμηνεία Μετάφραση-διερμηνεία Γαλλική μετάφραση-ερμηνεία Αγγλικά-γαλλικά μετάφραση και διερμηνεία Ρωσικά τμήματα μετάφρασης-διερμηνείας θα απονεμηθούν στους βραβευθέντες ως 1η προτίμηση. Ακολουθούν οι βαθμολογίες και τα τέλη βοήθειας υποτροφιών.

Όσοι είναι ανάμεσα στα 1000 πρώτα άτομα και έχουν την 1η επιλογή 2 χιλιάδες TL

Για όσους είναι μεταξύ 1001 και 5000 ατόμων και έχουν την 1η προτίμηση τους 1,5 χιλιάδες TL

Όσοι είναι μεταξύ 5001 και 15000 ατόμων και έχουν την 1η προτίμηση τους 1 χιλιάδες TL

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης που διοργάνωσε η ΟΣΥΜ, 255 μαθητές που κατετάγησαν πρώτοι (με την υψηλότερη βαθμολογία) σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω τμήματα το 2021 θα λάβουν υποτροφία 1000 TL. Εδώ είναι αυτές οι ενότητες.

Τουρκική γλώσσα και λογοτεχνία

Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύγχρονες τουρκικές διάλεκτοι και λογοτεχνίες

Τούρκος δάσκαλος

Υποτροφίες που προσφέρει η Τουρκική Ιστορική Εταιρεία!

Οι υποψήφιοι που συγκαταλέγονται στα πρώτα 1000 άτομα στην κατάταξη κατάταξης για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις και που τοποθετούν τις πρώτες 3 προτιμήσεις τους στα παρακάτω τμήματα και τοποθετούνται 2.000 TL βοήθεια με υποτροφίες. Σε όσους βρίσκονται στην κατάταξη επιτυχίας 1001-5000 1.500 TLγια τα άτομα μεταξύ 5001 και 15000 1.000 TL βοήθεια με υποτροφίες.

Χρονολογημένος

Διδασκαλία Ιστορίας

Διδασκαλία Ιστορίας

αρχαιολογία

ιστορία της τέχνης

Ανθρωπολογία

γεωγραφία

φιλοσοφία

Κοινωνιολογία

Πολιτικές επιστήμες

Πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις

Διεθνείς σχέσεις

Οι φοιτητές που δεν δικαιούνται να λάβουν τις προαναφερθείσες υποτροφίες και που κατατάσσονται στην πρώτη θέση (με την υψηλότερη βαθμολογία) στα τμήματα ιστορίας, διδασκαλίας ιστορίας και διδασκαλίας ιστορίας το 2021 θα λάβουν υποτροφία 1000 TL.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις εφαρμογής;

  • Όντας πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας,

  • Να μην απαγορευτεί από τις δημόσιες υπηρεσίες,

  • Να έχετε επίσημη εκπαίδευση σε ένα από τα προπτυχιακά προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω,

  • Από το έτος εισόδου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα η κανονική κατάρτιση του ιδρύματος όπου φοίτησε

  • να μην υπερβαίνει την προθεσμία,

  • Να μην έχει χάσει ένα ακαδημαϊκό έτος κατά την ημερομηνία εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυμα,

  • Υποψήφιοι για Υποτροφίες YKS Ranking και Υποτροφίες Κατάταξης Τοποθέτησης

  • Να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα ποσοστώσεων.

  • Από τον Ιανουάριο του 2022, υποτροφία από οποιοδήποτε δημόσιο ίδρυμα κατά την περίοδο της υποτροφίας

  • αναλαμβάνει να μην

Πώς να υποβάλετε αίτηση για υποτροφία;

Οι αιτήσεις για υποτροφίες στο Ανώτατο Ινστιτούτο Πολιτισμού, Γλώσσας και Ιστορίας Ατατούρκ θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από εδώ Οι αιτούντες που κατευθύνονται απευθείας στη σελίδα της εφαρμογής συνδέονται στο σύστημα με τον αριθμό αναγνώρισης TR και τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 22-30 Νοεμβρίου Οι αιτήσεις για υποτροφίες μπορούν να υποβληθούν μεταξύ του 2021. Οι υποτροφίες φοιτητών καταβάλλονται από τον Ιανουάριο του 2022, αφού οι υποψήφιοι διαπιστωθεί ότι είναι επιλέξιμοι για υποτροφίες. Ποσοστώσεις και όλες οι λεπτομέρειες για αιτήσεις υποτροφιών από εδώ μπορείτε να φτάσετε

Πόσο διαρκεί η περίοδος της υποτροφίας;

Οι πληρωμές για προπτυχιακές υποτροφίες συνεχίζονται για μέγιστο διάστημα 5 ετών. Η καταβολή των υποτροφιών αρχίζει τον Ιανουάριο του έτους που ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής περιόδου διδασκαλίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων αργιών, από το έτος εισόδου στο ίδρυμα.

Angeliki

"Επαγγελματίας επικοινωνίας. Δημιουργός φιλικός προς τους Hipster. Gamer. Ταξιδιωτικός ειδικός. Coffee maven."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.