Υπέγραψε ο υπουργός Koca! Οδηγίες ‘ρολόι’ με 81

class = “medyanet-inline-adv”>

Μετά τον θάνατο του Υπουργού Υγείας Fahrettin Koca, βοηθού γιατρού της γυναικολογικής κλινικής του Δημοτικού Νοσοκομείου της Άγκυρας Rümeysa Berin Şen σε τροχαίο ατύχημα κατά την έξοδο από τη φρουρά, εστάλη επιστολή σε 81 επαρχιακές διευθύνσεις υγείας με τίτλο «Εισαγωγή δεδομένων υπηρεσίες για άτομα με εξειδικευμένη κατάρτιση». Στο άρθρο? Υπενθυμίζοντας ότι είναι απαραίτητο να παρέχονται υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης 24 ώρες το 24ωρο, αδιάκοπα, «Για να διασφαλιστεί η συνέχεια των υπηρεσιών υγείας, οι υπηρεσίες εκτός του κανονικού ωραρίου παρέχονται σε βάρδιες ή σε ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό του προσωπικού και της ποιότητας της υπηρεσίας Ωστόσο η ιατρική είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί μεγάλη προσοχή Πρέπει να αποφεύγονται πρακτικές που υποχρεώνουν τους ανθρώπους σωματικά και πνευματικά κατά τις ώρες εργασίας.

Στο εδάφιο δ) του άρθρου 41, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού λειτουργίας των ιδρυμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης, «οι υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων αποτελούν αντικείμενο χωριστών διατάξεων ανάλογα με τα είδη των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, τις κλίνες και το προσωπικό, τη θέση και το μέγεθος και η πολλαπλότητα των δραστηριοτήτων». Με τη διάταξη (ε) της παραγράφου «Όσοι παρέχουν νυχτερινή εφημερία δεν ανατίθενται σε εργασία την επόμενη μέρα». Υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει διάταξη στο άρθρο, επισημάνθηκε ότι δεν υπόκειται σε άλλη ερμηνεία παρά μόνο υποχρεωτική.

class = “medyanet-inline-adv”>

Στο άρθρο «Η εκπαίδευση ειδικευμένων φοιτητών σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά νοσοκομεία του Υπουργείου μας, οι διαδικασίες και οι αρχές εργασίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του «Κανονισμού για την εξειδίκευση στην ιατρική και την οδοντιατρική», που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα. με ημερομηνία 26.04.2014 και με αριθμό 28983. Στο 5ο εδάφιο του άρθρου 11 των κανονισμών, «Το αναρτημένο ιατρείο φοιτητών ειδικότητας οργανώνεται μόνο μία φορά κάθε 3 ημέρες.» Το θέμα αυτό επισημάνθηκε και στο άρθρο 3 της εγκυκλίου του Υπουργείου μας της 21.10.2016 και με αριθμό Ε.02-4523 (2016/19).Σύμφωνα με το Υπουργείο μας, σας παρακαλώ να ενημερωθείτε και να προβείτε σε ενέργειες σχετικά με την εκτέλεση της παρακολούθηση των υπηρεσιών στο πλαίσιο των διατάξεων της προαναφερθείσας νομοθεσίας και επίδειξη μέγιστης ευαισθησίας για δίκαιη τήρηση των κανόνων αντί των συνηθειών στην κατανομή του φόρτου εργασίας.

Arethusa

"Tv geek. Φιλικός συγγραφέας. Beer maven. Ασυγχώρητος συνήγορος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.