Σημαντικά εταιρικά νέα της ημέρας 28/12/2021

# ANELÉ – Ανακοινώθηκε ότι έγινε αποδεκτή η προσφορά ύψους 25,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την ολοκλήρωση ηλεκτρολογικών εργασιών που σχετίζονται με το έργο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Άμπου Ντάμπι και οι συμβατικές εργασίες του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

#ARCLK – Ανακοινώθηκε ότι οι ολλανδικές θυγατρικές της εταιρείας, Grundig Multimedia και Ardutch BV, αποφάσισαν να διανείμουν συνολικά 37,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,2 εκατ. ευρώ και 18,0 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, στην εταιρεία.

#ALCAR #DMSAS #IZMDC #MAKTK – Ανακοινώθηκε ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεσολάβησης στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης μεταξύ του εργοδοτικού σωματείου MESS, στο οποίο υπάγεται η εταιρεία, και του εξουσιοδοτημένου σωματείου United Metal-İş για τους εργαζόμενους της εταιρείας, πέτυχαν διαφωνία.

#ΑΡΔΥΖ – Ανακοινώθηκε ότι η Açılım Computer αγοράστηκε για 12,0 εκατομμύρια TL.

#BAYRK – Ανακοινώθηκε ότι τα κεφάλαια που προέκυψαν από τη δημόσια προσφορά χρησιμοποιήθηκαν για τις δόσεις του κεφαλαίου κίνησης και την επένδυση στην ενοικίαση μηχανημάτων.

#BNTAS – Η εταιρεία κέρδισε τον διαγωνισμό για 250.000 δοχεία λαδιού των 5 λίτρων, 42.000 των 10 λίτρων και 303.000 των 18 λίτρων συνολικά, που άνοιξε για τις εγκαταστάσεις Tekirdağ και Karacabey της Ένωσης Συνεταιρισμών γεωργικής πώλησης ελαιούχων σπόρων SSTRAkya, με προσφορά 12 $. εκατομμύρια, οι παραδόσεις εντός 4 μηνών ανακοίνωσαν ότι αυτό θα συμβεί.

#BSOKE – Ανακοινώθηκε ότι τέθηκε σε λειτουργία ο 1ος φούρνος, για τον οποίο έχει γίνει η ειδοποίηση διακοπής λειτουργίας.

#CCOLA – Ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της CCI International Holland, είχε αγοράσει το 42,88% της LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan από την The Coca-Cola Company για 90,0 εκατομμύρια δολάρια.

#DARDL -o Ανακοινώθηκε ότι η Dardanel Greece SA, με έδρα την Ελλάδα, ξεκίνησε τις δραστηριότητες παραγωγής και πωλήσεων.
o Ανακοινώθηκε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μεταξύ της Εταιρείας και της JCR Avrasya.

#DGKLB -o Ανακοινώθηκε ότι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με τον κωδικό DGKLB θα εισαχθεί με τον κωδικό DGNMO από τις 3 Ιανουαρίου, λόγω αλλαγής τίτλου.
o Αναφέρθηκε ότι ξέσπασε φωτιά στην αποθήκη υφασμάτων του εργοστασίου παραγωγής της εταιρείας στο Düzce, η αποθήκη υφασμάτων και τμήματα του εργαστηρίου ραπτικής υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά, δεν υπήρξαν απώλειες ζωής ή τραυματισμοί από τη φωτιά, ζημιές Οι μελέτες αξιολόγησης συνεχίζονται, ολόκληρο το εργοστάσιο είναι υπό ασφάλιση και η παραγωγή θα ξαναρχίσει σήμερα.

#ΑΝΑΓΝΩΣΗ – Στο πλαίσιο του VBTS, επιβλήθηκε απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων και των πιστωτικών συναλλαγών στις μετοχές της εταιρείας έως τις 27 Ιανουαρίου.

#EKGYO – Ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά μερικής προσωρινής παραλαβής των έργων ανάπτυξης του πάρκου στο πλαίσιο του έργου δεύτερου σταδίου του χωριού της Κωνσταντινούπολης Sarıyer Zekeriyaköy, ένα από τα έργα της εταιρείας.

#ΓΕΣΑΝ -o Ανακοινώθηκε ότι η προσφορά ύψους 1,27 εκατομμυρίων δολαρίων, με την επιφύλαξη του διαγωνισμού για την αγορά μετασχηματιστών-hr-kr από την κατά 70% θυγατρική της εταιρείας Europower Enerji, για την αγορά μετασχηματιστών HR-KR 78 μονάδων από το 1ο τμήμα είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.
o Ανακοινώθηκε ότι η προσφορά 395.500 δολαρίων, που υποβλήθηκε στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Αγορά Transformer-Distribution-Hr-Kr από τη θυγατρική κατά 70% της Europower Enerji Company, στο πλαίσιο της Αγοράς Transformer-Distribution- Hr-Kr της Toroslar Edaş, είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

#GSRAY – Ενώ ανακοινώθηκε ότι ο ποδοσφαιριστής Mostafa Mohamed θα χρησιμοποιούσε την επιλογή αγοράς και η ομάδα του Zamalek θα πληρωνόταν 4 εκατομμύρια δολάρια, ανακοινώθηκε ότι το συμβόλαιο του παίκτη παρατάθηκε για 3 χρόνια.

#GUBRF – Ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες στο χώρο του χρυσωρυχείου Söğüt και ότι οι εργασίες συνεχίζονται σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

#GLCVY – Ανακοινώθηκε ότι 104,7 εκατ. TL από το κεφάλαιο που προέκυψε από τη δημόσια προσφορά χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 68,9 εκατ. TL χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση οικονομικών οφειλών.

#ISGSY – Ανακοινώθηκε ότι έχει γίνει ασφάλιση αστικής ευθύνης διευθυντών με όριο τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

#ΧΕΙΛΟΣ – Ανακοινώθηκε ότι αποφασίστηκε να αυξηθεί το ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 150 εκατ. TL σε 900 εκατ. TL.

#ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν σήμερα σε σχέση με την έκδοση ομολόγων 100 εκατομμυρίων TL διάρκειας 63 ημερών.

#KNFRT – Ανακοινώθηκε ότι αποφασίστηκε η αγορά 5.000.000 μετοχών της Konfrut Ag Tarım με ευθύνη της Döhler Gıda.

#MIATK – Στο πλαίσιο του VBTS, θεσπίστηκε μέτρο ακαθάριστης εκκαθάρισης για τις μετοχές της εταιρείας έως τις 27 Ιανουαρίου, ενώ η απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων και των συναλλαγών πιστώσεων παρατάθηκε έως τις 27 Ιανουαρίου.

#ΟΛΜΚ – Προς το Υπουργείο με αίτημα ακύρωσης του πιστοποιητικού κέντρου Ε&Α, επειδή αναμένεται ότι η εταιρεία δεν θα μπορεί να απασχολήσει το ισοδύναμο προσωπικό Ε&Α πλήρους απασχόλησης που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εκτελεστικών κανονισμών και την υποστήριξη της έρευνας ελέγχου, δραστηριότητες ανάπτυξης και σχεδιασμού στο κέντρο Ε&Α της εταιρείας λόγω της αλλαγής στην οργανωτική δομή της εταιρείας. ανακοινώθηκε η αίτηση.

#RYGYO – Ανακοινώθηκε ότι οι δόσεις της αποθήκης 11.929 τ.μ. στη Samsun Çarşamba, που είχε μισθωθεί στην ISFIN, καταβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης και η ακίνητη περιουσία εντάχθηκε ξανά στο χαρτοφυλάκιο.

#TATGD – Η μακροπρόθεσμη εθνική αξιολόγηση της εταιρείας είναι “AA + (Trk)”, η εθνική βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση είναι “A-1 + (Trk)”, η προοπτική αξιολόγησης είναι “σταθερή”, η διεθνής μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και τοπικό νόμισμα είναι «BB» από την JCR Eurasia Rating, ανακοινώθηκε ότι η βραχυπρόθεσμη διεθνής αξιολόγηση σε ξένο και τοπικό νόμισμα έχει προσδιοριστεί ως «Β» και η προοπτική αξιολόγησης ως «σταθερή».

#TRILC Ανακοινώθηκε ότι το αίτημα τιμής για το προϊόν με την ονομασία Nakout 300 mg / 3 ml Ενέσιμο Διάλυμα / Έγχυση (10 φύσιγγες) που περιέχει τη δραστική ουσία κετυλοκυστεΐνη έχει εγκριθεί και η εξουσιοδότηση προς πώληση έχει ολοκληρωθεί.
o Ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία θα δανείσει 30,1 εκατ. TL στον έλεγχο μέτοχό της, Mehmet Berat Battal, που θα καταβληθεί τον Απρίλιο 2022 – Μάιο 2022 και τον Ιούνιο του 2022, προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο το επενδυτικό κόστος.

#TUPRS – Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Εξωραϊσμού Ακτών του Kocaeli Tütünçiftlik, Yaprak Fidancı, ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκε η θετική απόφαση της ΕΠΕ σχετικά με την αύξηση της χωρητικότητας της προβλήτας TUPRS φάση 2.

#ΔΙΑΣΗΜΟΣ – Ανακοινώθηκε ότι η 100% θυγατρική της εταιρείας, Istanbul Varlık Yönetim, που θα αναλάβει την DU Financial Consulting, μια 100% θυγατρική, έχει εγγραφεί.

#VBTYZ – Ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το RFP για την προμήθεια διακομιστών εταιρικών διακομιστών της SGK και το RFP για την Ενημέρωση Λογισμικού Διακομιστή Enterprise και την Προμήθεια Υποστήριξης Συντήρησης.

#VKFYO – Ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία ανανέωσε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου με την ISMEN για περίοδο 1 έτους.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΦΑΓΗΤΟ / SATIM

#ΑΥΓΥΟ – Η Metro Avrasya Investment Georgia αγόρασε 807.930 μετοχές σε εύρος τιμών από 2,64 TL έως 2,90 TL, ενώ το μερίδιό της στο κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο 27,39%.

#BAKAB – Ενώ ο Cem Bakioğlu αγόρασε 250 μετοχές σε εύρος τιμών από 18,17 έως 18,22 TL, το μερίδιό του στο κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο 15,98%.

#BIMAS – Στο πλαίσιο της επαναγοράς μετοχών της εταιρείας, εξαγοράστηκαν 100.000 μετοχές με μέση τιμή 64,55 TL.

#ECILC #ECZYT – Ενώ η ECZYT αγόρασε 148.189 μετοχές ECILC στο εύρος τιμών από 6,86 έως 6,98 TL, το μερίδιο της ECZYT στην ECILC αυξήθηκε στο 30,32%.

#ESEN – Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Yusuf Şenel, αγόρασε 5.000 μετοχές σε εύρος τιμών από 28,60 έως 28,70 TL, ενώ το μερίδιό του στο κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο 0,59%.

#ESEN #NATEN – Ενώ η NATEN αγόρασε 442.543 μετοχές σε εύρος τιμών από 29,92 έως 31,00 TL, η μετοχή της NATEN στην ESEN αυξήθηκε στο 71,26%.

#HDFGS – Στο πλαίσιο της επαναγοράς μετοχών της εταιρείας, εξαγοράστηκαν 500.000 μετοχές στην τιμή των 2,62 TL.

#ΣΤΟΧΟΣ – Ενώ 2.850.000 μετοχές αγόρασε η Hedef Portfolio στην τιμή των 5,82 TL, το μερίδιό της στο κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο 8,12%.

#KUYAS – Στο πλαίσιο της επαναγοράς μετοχών της εταιρείας, εξαγοράστηκαν 120.000 μετοχές σε εύρος τιμών 4,84 TL.

#LIDFA – Ενώ 575.000 μετοχές πούλησε η Lizet Sucaz σε εύρος τιμών από 4,35 έως 4,50 TL, το μερίδιό της στο κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε στο 5,60%.

#ΜΕΤΡΟ – Ενώ η Metro Avrasya Investment Georgia αγόρασε 4.755.912 μονάδες και πούλησε 3.495.817 μονάδες σε εύρος τιμών από 1,43 έως 1,45 TL, το μερίδιό της στο κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε σε 8,39%.

#MAGEN – Ενώ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Yusuf Şenel, αγόρασε 10.000 μετοχές στην τιμή των 9,22 TL, το μερίδιό του στο κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο 1,48%.

#NTHOL -o Kerem Tibuk αγόρασε 1.000.000 μετοχές σε εύρος τιμών από 5,10 έως 5,70 TL, ενώ το ποσοστό του στο κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο 1,58%.
o Ανακοινώθηκε ότι 144.799.536 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 25,68% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα πωληθούν στην Kerem Tibuk, στην τιμή των 5,83 TL ανά μετοχή, στο πλαίσιο των συναλλαγών μαζικής αγοράς.

#NATEN – Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Yusuf Şenel, αγόρασε 5.000 μετοχές στην τιμή των 40,22 TL, ενώ το ποσοστό του στο κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο 64,32%.

#NUGYO – Ενώ ο Nurol İnşaat πούλησε 7.850.000 μετοχές σε ένα εύρος τιμών από 6,19 έως 6,62 TL, το μερίδιό του στο κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε στο 40,52%.

#OZGYO -o Στο πλαίσιο της επαναγοράς μετοχών της εταιρείας, εξαγοράστηκαν 250.000 μετοχές σε εύρος τιμών από 1,54 έως 1,56 TL.
o Ο Orhan Aksüt αγόρασε 100.000 μετοχές στην τιμή των 1,54 TL, ενώ το ποσοστό του στο κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε στο 0,04%.

#SAHOL – Στο πλαίσιο της επαναγοράς μετοχών της εταιρείας, εξαγοράστηκαν 250.000 μετοχές σε εύρος τιμών από 13,42 έως 13,52 TL.

#VERTU #TRUE – 592.005 μετοχές VERTU πούλησε η VERUS σε εύρος τιμών από 25,00 έως 25,20 TL, ενώ η μετοχή της VERUS στη VERTU μειώθηκε στο 62,83%.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

#MEDTR – Αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας από 34 εκατ. TL σε 119 εκατ. TL με αύξηση 85 εκατ. TL επί μπόνους 250%.

Info Securities Inc.

Η Borsa İstanbul πήρε προληπτική απόφαση για 2 ενέργειες

Η ΕΝΚΑΙ έπεσε περισσότερο την πρώτη μέρα της εβδομάδας στο BIST 100

Το 2 κέρδισε πάνω από 9 τοις εκατό στο BIST 100 σήμερα


ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Οι πληροφορίες στη σελίδα δεν είναι συμβουλευτικές και δεν εμπίπτουν στο πεδίο των επενδυτικών συμβουλών. Μπορεί να μην ταιριάζει με το προφίλ επενδυτή σας.

Endymion

"Δεν μπορώ να πληκτρολογήσω με γάντια του μποξ. Θαυμαστής του μπέικον. Εξερευνητής. Wannabe beer maven. Βραβευμένος ειδικός για το αλκοόλ. Πεθελής στο διαδίκτυο."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.